Organigram

De palliatieve ondersteuningsequipe van Listel vzw wordt bestuurd door een Dagelijks Bestuur, waarvan de leden ook zetelen in de Raad van Bestuur en een Algemene Vergadering.  Het Dagelijks Bestuur is bevoegd voor de dagdagelijkse taken en komt maandelijks samen. De Algemene Vergadering bestaat uit alle partners in de eerstelijnsgezondheidszorg in Limburg. De Raad van Bestuur bestaat uit een afvaardiging van de Algemene Vergadering.

Laatste update was op: maandag 19 december 2011