Missie

Pallion wil als team van deskundigen in palliatieve thuiszorg* samen met de hulpverleners, de patiënt en zijn omgeving op zoek gaan naar de zorg die het best aansluit bij de wensen en noden van de patiënt. En dit zowel tijdens de ziekte als bij het sterven.

Visie

De hulp van de deskundigen palliatieve zorg van Pallion kan worden ingeroepen wanneer de patiënt niet meer kan genezen en wanneer het sterven binnen afzienbare tijd wordt verwacht.

Vaak is hier al een heel ziekteproces aan vooraf gegaan, waarbij de patiënt omringd werd door hulpverleners van verschillende disciplines. De deskundigen palliatieve zorg van Pallion nemen de zorg die deze vertrouwde hulpverleners bieden niet over. Ze gaan ervan uit dat elke hulpverlener het welzijn van de patiënt voor ogen heeft en dus al de best mogelijke zorg verleent. Het team van Pallion kan met zijn specifieke expertise op vlak van palliatieve zorg mogelijk een extra bijdrage leveren aan de zorg voor de patiënt. Hulpverleners kunnen voor advies en begeleiding terecht bij Pallion. Het kan gaan om praktische vragen rond pijn en symptoomcontrole, maar ook om vragen van psycho-emotionele, sociale, spirituele of existentiële aard. De deskundigen bieden ook extra ondersteuning aan de patiënt zelf en zijn omgeving, indien dit nodig is. De hulp die geboden wordt, is afgestemd op de specifieke noden en wensen van de patiënt waarbij het comfort van de patiënt centraal staat.

Pallion is er dan ook voor iedere palliatieve patiënt, wat zijn levensvisie of geloof ook mag zijn.

 

 

*palliatieve thuiszorg is de palliatieve zorg voor mensen thuis en in thuisvervangende milieus zoals woon- zorgcentra, voorzieningen voor mensen met een mentale beperking, voorzieningen voor beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen en andere.
Laatste update was op: dinsdag 20 december 2011