Logo vuurtoren

 

 

Kunnen we met een vuurtoren in een stormachtige zee een beter symbool voor onze organisatie bedenken?

Van oudsher is een vuurtoren immers een toren die werd gebouwd in de buurt van kliffen, zeestraten en havens om ’s nachts en bij stormweer schepen te waarschuwen. De vuurtoren is een stevige baken in zee, die bij de hevigste stormen overeind blijft. De toren is een lichtpunt die iedereen in het holst van de nacht veilig naar huis gidst.

Door de veelvuldige opleidingen en dagelijkse ervaring met palliatieve patiënten, hebben de deskundigen een specifieke expertise opgebouwd. Pallion wil met deze expertise een gids zijn voor de palliatieve patiënt, zijn naasten en betrokken hulpverleners die soms zware stormen moeten doorstaan. De blauwe rustgevende kleur van ons nieuwe logo, verwijst naar de kalmte die we in gezinnen van een palliatieve patiënt hopen te brengen.

Pallion wil een herkenningspunt zijn waar iedereen die op één of andere manier bij een palliatieve thuissituatie betrokken is, terecht kan voor advies en ondersteuning.

 

 

Weet dat jullie deze moeilijke tocht niet alleen moet maken.

Laatste update was op: donderdag 22 december 2011