Historiek

De palliatieve dienst, de voorloper van Pallion, ontstond in 1993 vanuit  Listel vzw, een organisatie die de eerstelijnsgezondheidszorg  (*) en de thuisgezondheidszorg ondersteunt.

Deze dienst had als doel de palliatieve thuiszorg in Limburg uit te bouwen. “Kom op tegen kanker” en de “provincie Limburg”  financierden deze  dienst.

Bij de uitbouw van palliatieve zorg koos Limburg er bewust voor om palliatieve zorg deel te laten uitmaken van de gezondheidszorg zoals die op dat moment georganiseerd was. De palliatieve dienst ging van start met het organiseren van opleidingen palliatieve zorg voor professionele hulpverleners en vrijwilligers. Daarnaast konden hulpverleners bij de palliatieve dienst terecht voor advies en ondersteuning bij de zorg van hun patiënten. Hierdoor was de palliatieve dienst de voorloper van het emancipatorisch model.

Ondertussen ijverde de palliatieve dienst bij de bevoegde overheden voor een structurele financiering van de dienst. In 1998 zette de federale regering het licht op groen om de verdere uitbouw van palliatieve thuiszorequipe via RIZIV te financieren.

In 2000 werd de palliatieve dienst van Listel omgedoopt tot Pallion (Palliatieve Limburgse Ondersteuningsequipe) om haar specifieke deskundigheid te beklemtonen en zich te onderscheiden van andere palliatieve diensten.

 

*Eerstelijnsgezondheidszorg: gezondheidszorg die rechtstreeks toegankelijk is voor mensen thuis

Laatste update was op: vrijdag 03 augustus 2012