Bijzonder Samenwerkingsverband

Pallion van Listel vzw wordt ondersteund door het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw.

Het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw (kortweg NPZL) is een organisatie die door de overheid gesubsidieerd wordt om palliatieve zorg in de provincie Limburg uit te bouwen. Deze organisatie verbindt verschillende organisaties en diensten die een rol spelen in de palliatieve zorg. Thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen, vzw’s palliatieve zorg, vrijwilligersorganisaties en residentiële instellingen worden gestimuleerd om samen te werken in de zorg voor een palliatieve patiënt. Voor de ondersteuning van de thuiszorg werkt NPZL vzw nauw samen met Pallion. Voor meer informatie kan u terecht op de volgende website www.npzl.be

Pallion is ook lid van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, een overkoepelende organisatie voor de verschillende organisaties in Vlaanderen die zich inspannen om palliatieve zorg te verlenen of te ondersteunen. Voor meer informatie kan u terecht op de website www.palliatief.be

Laatste update was op: maandag 19 december 2011