Wat is palliatieve zorg?

Een palliatieve patiënt is iemand die ernstig ziek is en niet meer genezen kan. Hij of zij zal dus overlijden ten gevolge van zijn ziekte. In de volksmond zegt men vaak ‘Ze kunnen niets meer voor hem doen’. Voor palliatieve patiënten kan men echter nog immens veel doen en van grote betekenis zijn in zijn laatste levensfase. Cicely Saunders omschreef palliatieve zorg als ‘alles wat nog dient gedaan te worden als men denkt dat er niets meer kan gedaan worden’.

Palliatieve zorg is erop gericht het leven voor de patiënt en de omgeving zo comfortabel mogelijk te maken. Daarbij is er aandacht voor het verlichten van pijn en ongemak door symptomen maar ook voor psycho-emotionele, sociale en spirituele ondersteuning. Vaak werken hulpverleners uit verschillende disciplines (artsen, verpleegkundigen, psychologen, vrijwilligers, en anderen) samen om tegemoet te komen aan de noden van de patiënt op deze verschillende vlakken.

De basis van palliatieve zorg kan omschreven worden als een ontmoeting tussen de hulpverlener, de patiënt en zijn naasten. Er wordt geluisterd naar de vragen, noden en wensen van de patiënt. Samen wordt er gezocht naar een manier om deze zorgen met zijn allen te dragen. Wij geloven dat deze eenvoud en eerlijkheid in palliatieve zorg van onschatbare waarde is.

Laatste update was op: woensdag 21 december 2011