Rouwzorg binnen Pallion

Wanneer een dierbare sterft, komt de nabestaande vaak terecht in een moeilijke, verwarrende periode. Overmand door verdriet kan men vaak alleen nog naar zichzelf en de overledene kijken. Ondertussen draait de wereld verder alsof er niets aan de hand is.

Daarom is ook rouwzorg een belangrijk aspect binnen palliatieve zorg.

Na het overlijden van de patiënt, brengt de verpleegkundige van Pallion die de familie begeleid heeft, een afrondingsbezoek. Tijdens dit bezoek wordt vooral geluisterd naar het verdriet van de rouwende. Afhankelijk van de nood en de vraag kan een doorverwijzing naar een rouwtherapeut of een andere ondersteunende dienst worden voorgesteld.

Pallion organiseert tevens tweemaal per jaar een ontmoetingsmoment voor nabestaanden van overleden patiënten die door Pallion begeleid werden. Zij krijgen tijdens deze gelegenheid de kans om met andere nabestaanden te praten over de betekenis van het verlies van een dierbare en hoe het leven verder moet. Door het gebruik van muziek, teksten en een herdenkingsritueel wordt er stilgestaan bij het overlijden en het verwerkingsproces.

Er wordt ook een apart programma voorzien voor kinderen en jongeren (van 3 tot 18 jaar) uit de omgeving van recent overleden patiënten die door Pallion begeleid werden. De kinderen en jongeren leren elkaar op een leuke manier beter kennen. Door gebruik te maken van verschillende werkvormen krijgen ze de mogelijkheid hun verhaal te delen of te luisteren naar het verhaal van een ander. Op een creatieve manier wordt er ook gewerkt rond het thema ‘herinneren’. Zo krijgen kinderen en jongeren op het ontmoetingsmoment de kans een herinneringsdoos of –steen te knutselen. Door samen te zijn en samen te delen voelen ze zich niet meer zo alleen met hun verdriet.

Pallion wil waken over de kwaliteit van rouwzorg die door onze deskundigen geboden wordt. In 2011 werden met de steun van de provincie Limburg, de bestaande initiatieven rond rouw geëvalueerd. Dit gebeurde aan de hand van een bevraging bij nabestaanden van patiënten die door Pallion begeleid werden. Aan de hand van deze bevraging kan Pallion rouwzorg de komende jaren verder optimaliseren. Pallion wil de provincie Limburg graag bedanken om deze evaluatie mogelijk te maken.

 

Bovendien biedt onze literatuurlijst een extra luik van informatie.

Laatste update was op: maandag 15 september 2014