Pijn- en symptoomcontrole

Pijn en lichamelijke klachten, zoals braken, obstipatie of jeuk, kunnen erg overheersend zijn. Met een goede zorg kunnen veel klachten verlicht of zelfs voorkomen worden. Pas als pijn en symptomen zo goed mogelijk onder controle zijn, kan er ruimte gecreëerd worden om stil te staan bij de beleving van de patiënt en zijn familie.

Pallion kan de huisarts en de thuisverpleegkundigen ondersteunen in pijn- en symptoombestrijding. De deskundigen palliatieve zorg nemen geen zorg over, maar door de complementaire en adviserende rol trachten zij collega hulp-en zorgverleners bij te staan.

Het opnemen van de adviserende rol inzake pijn- en symptoomcontrole gebeurt veelal via telefonisch overleg. Daarnaast zijn de deskundigen palliatieve zorg steeds bereid, al dan niet samen met de betrokken hulpverleners, een huisbezoek te brengen om ondersteuning te bieden bij inschatting of kunnen zij hulp bieden bij opstart van een spuitaandrijver (pijnpomp).

 

Pallion beschikt zelf over een aantal spuitaandrijvers. Deze kunnen uitzonderlijk ter beschikking worden gesteld in noodsituaties voor patiënten in begeleiding van onze dienst.Dit voor de korte periode dat een spuitaandrijver van de mutualiteit niet beschikbaar is.

* Waar kan je een spuitaandrijver lenen TIJDENS KANTOORUREN

 

* Waar kan je een spuitaandrijver lenen BUITEN  KANTOORUREN

Haal de spuitaandrijver tijdig in huis :

In de terminale fase is het aangewezen dat je deze spuitaandrijver tijdig in huis haalt. Zo voorkom je problemen met beschikbaarheid, heb je als hulpverlener de kans om het gebruik ervan onder de knie te krijgen en blijft er meer ruimte over voor het ondersteunen van verdere fysieke en emotionele moeilijkheden die zich kunnen aandienen in de terminale fase. Pallion kan jou hierin bijstaan.

Hou ook rekening met:

  • bespreek de mogelijkheid van de spuitaandrijver tijdig met de huisarts
  • bedenk waar je een spuitaandrijver kan ontlenen
  • wees aandachtig wanneer je voor een weekend of avond staat. Op deze tijdstippen is het moeilijker een spuitaandrijver te bemachtigen

De huisarts blijft de meest aangewezen persoon om in te schatten of er indicatie is voor het gebruik van een spuitaandrijver!

Wil je als verpleegkundige graag het gebruik van de spuitaandrijver tijdig aanleren, neem dan contact met ons op.

Wij plannen graag een moment hiervoor.

Laatste update was op: donderdag 10 januari 2019