Emotionele begeleiding

Als een patiënt te horen krijgt dat hij ongeneeslijk ziek is, kan dat zijn wereld behoorlijk op zijn kop zetten. De patiënt wordt overdonderd door een storm van emoties en overspoeld door vragen. Vragen over hoe het leven er vanaf dan uit zal zien. Zal de patiënt aftakelen? Zal hij veel pijn hebben? Zorgen over het afscheid nemen van familie en vrienden. Vragen over doodgaan zelf en wat er daarna zal komen. Wat komt er na het leven? Wat zal er met vrienden en familie gebeuren? Is er iemand die voor hen zal zorgen? Vragen rond de zin van het bestaan en wat zijn leven heeft betekend.

Pallion wil de patiënt en hulpverleners ook ondersteunen bij deze emotionele beleving. De deskundigen palliatieve zorg doen dit door te luisteren en het gesprek aan te gaan.  Ze moedigen de vertrouwde hulpverleners aan hetzelfde te doen. De patiënt krijgt de kans zijn levensverhaal te vertellen. Samen wordt de levensbalans opgemaakt. Vragen rond het levenseinde worden beluisterd. De wensen van de patiënt worden gehoord.

Door de specifieke deskundigheid en communicatieve vaardigheden kunnen de verpleegkundigen van de equipe een grote meerwaarde zijn op het gebied van emotionele ondersteuning. Gesprekken vinden plaats voor kritieke momenten en worden tijdig met de arts besproken. Zo is de arts op de hoogte van de wensen en verwachtingen van de patiënt.

Laatste update was op: maandag 19 december 2011