Complementaire zorg

Complementaire zorg neemt  een steeds belangrijkere plaats binnen de palliatieve  zorg in.

Met complementaire zorg  wordt onder meer gedoeld op massages, het gebruik van etherische oliën, of ontspanningsoefeningen. Ze zijn ‘complementair’ of aanvullend omdat ze de reguliere zorg kunnen aanvullen, maar niet kunnen vervangen.

Complementaire zorg wordt in de palliatieve zorg vooral toegepast om ontspanning  of rust te bieden en welzijn te bevorderen. Deze zorg kan geïndiceerd zijn bij bijvoorbeeld: pijn, misselijkheid, slaapproblemen, spanning en onrust, angst of sombere stemming.

Pallion tracht complementaire therapie te integreren in het zorgaanbod. Zo wil Pallion graag aan de slag met aromatherapie. Bij aromatherapie wordt er gebruik gemaakt van aromatische etherische oliën.  Bij het selecteren van geschikte aroma’s voor palliatieve zorg wordt er gezocht naar geuren die ondersteuning bieden op fysiek, emotioneel of spiritueel vlak. We trachten m.a.w. gebruik te maken van geuren die rust of ontspanning voor lichaam en geest kunnen brengen. Oliën kunnen worden gebruikt bij geurhinder (slecht ruikende wonde). Oliën kunnen ook een bepaalde sfeer creëren waarin rust gevonden kan worden. Soms wordt het moment waarop de patiënt sterft vergemakkelijkt door het gebruik van een specifieke geur. Het baden in etherische oliën kan pijn en ongemak verlichten. Op die manier kan aromatherapie op verschillende manieren een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de laatste levensfase.

Op dit moment beschikt Pallion over een set van verschillende etherische oliën en olieverdampers. In een begeleiding wordt nagegaan of aromatherapie een meerwaarde kan zijn. Indien dit het geval is, laten we de patiënt, familie en hulpverleners kennis maken met de geuren. We kiezen samen met hen welke toedieningsvorm het meest aangewezen is: massage, inhalatie, bad,…

We benadrukken wel dat het gebruik van etherische oliën binnen Pallion nog in zijn kinderschoenen staat.  

Laatste update was op: maandag 19 december 2011