Aandacht voor het kind

Zijn onze kinderen te jong voor verlies?
Vertel ik hen dat iemand, die ze graag zien, erg ziek is?
Hoe vertel ik hen, dat iemand die ze graag zien, naar huis komt om te sterven?

Wat vertel ik en hoe doe ik dat?
Kunnen onze kinderen dit wel aan?

Niemand voelt zich graag ongelukkig, niemand heeft graag pijn of verdriet. Soms proberen we deze ervaringen uit de weg te gaan. We gaan op zoek naar afleiding.

We zouden er ook alles aan doen om onze kinderen te behoeden voor alle nare gevoelens. Helaas is dit geen realiteit. Vroeg of laat sterft een huisdier, verhuist een vriendje of gaan mama en papa uit elkaar. Net als een volwassene kan een kind of jongere op zoek gaan naar afleiding. Maar de nare gevoelens zijn er wel. Het is belangrijk dat deze emoties herkend en erkend worden. Dan pas kan het kind of de jongere leren de emoties te benoemen en te uiten.

Maar hoe geef je een kind de kans zijn emoties te uiten? Hoe maak je wat een jongere ervaart bespreekbaar?

Pallion stelt een aantal werkvormen ter beschikking waar hulpverleners, ouders of kinderen en jongeren zelf  mee aan de slag kunnen gaan. De bibliotheek van Pallion stelt een aantal (voor)lees-, prenten- en werkboeken ter beschikking, zowel voor de allerkleinste, lage schoolkinderen en jongeren als voor ouders en hulpverleners. Ieder gezin dat door Pallion begeleid wordt, kan hier gratis gebruik van maken. We vragen enkel een kleine waarborg zodat onze bibliotheek goed gevuld blijft.

Pallion heeft met de steun van een hart voor Limburg ook zelf een aantal werkmiddelen ontworpen om aan de slag te gaan met kinderen en jongeren van alle leeftijden. Daarnaast heeft Pallion met vijftien Vlaamse Netwerken voor palliatieve zorg en vertegenwoordigers uit verschillende sectoren uit de gezondheidszorg samengewerkt aan het project: niet te jong voor verlies. Een project rond het betrekken van kinderen en jongeren in palliatieve zorg.

Laatste update was op: donderdag 31 augustus 2017