Voor wie zijn we er?

Iedere inwoner van Limburg die op de één of andere manier betrokken is bij een palliatieve thuissituatie, kan een beroep doen op Pallion. ‘Thuissituaties’ kunnen verschillende betekenissen hebben. De patiënt kan in zijn eigen woonst verzorgd worden.

Maar ook thuisvervangende milieus wordt beschouwd als een thuis. Thuisvervangende milieus zijn residentiële instellingen zoals rusthuizen, voorzieningen voor mensen met een mentale beperking, verzorgingstehuizen voor psychiatrische patiënten of voorzieningen voor beschut wonen.

Inwoners van andere provincies kunnen een beroep doen op de lokale thuiszorgequipe. Gegevens van de verschillende thuiszorgequipes in Vlaanderen zijn terug te vinden op de website van de Vlaamse Federatie voor Palliatieve Zorg vzw: www.palliatief.be

Laatste update was op: woensdag 24 mei 2017