Steun ons

Verschillende organisaties/instanties en particulieren beslisten in het verleden Pallion te steunen. Wij zijn hen hier ontzettend dankbaar voor.

Zoals je eerder kon lezen neemt de vraag naar zowel medische als psycho-emotionele ondersteuning toe. We sloten 2016 af met 654 begeleidingen.

Elk jaar blijven onze begeleidingen stijgen.

We mogen dan ook stellen dat er binnen Limburg steeds meer beroep gedaan wordt op de deskundigheid die Pallion kan bieden.

Meer begeleidingen en hierdoor ook een uitbreiding van het interne takenpakket resulteren in een hogere werkingskost binnen de organisatie.

Jammer genoeg stellen we vast dat de financiering vanuit het Riziv niet mee kan volgen. Subsidies stagneren en dit laat zich op het financiële vlak voelen.

Dit maakt dat giften voor ons steeds belangrijker worden, om kwaliteitsvolle palliatieve zorgverlening te kunnen blijven bieden.

 

Ook jij of jouw organisatie kan Pallion steunen en er op die manier toe bijdragen dat palliatieve zorg leeft…

Als u particulier bent en ons graag wil steunen, kan dat door een gift te doen.

  • rekening IBAN: BE31 7350 1095 8055
  • op naam van Pallion van Listel vzw, A. Rodenbachstraat 29 bus 3, 3500 Hasselt
  • met de vermelding ‘gift’.

Organisaties/instanties kunnen ons op meerdere manieren steunen. Zij kunnen er voor kiezen Pallion op een structurele wijze te financieren door op geregelde tijdstippen een bijdrage te leveren. Ook kan er gekozen worden om concreet één van de projecten die op ons verlanglijstje staan, financieel te ondersteunen.
Een laatste mogelijkheid is het bieden van logistieke ondersteuning door werkingsmateriaal, zoals papierwaren, hard- en software aan te leveren. Als uw organisatie/instantie Pallion graag wenst te steunen, neem dan contact op met Kristine Jacobs via info@pallion.be

Laatste update was op: woensdag 14 juni 2017