ESF PROJECT

ESF steun voor Ontwikkeling Loopbaanbeleid en Instrumenten voor invulling nieuw organisatiemodel Pallion.

 

Vernieuwende projecten worden opgezet om de werkbaarheid van jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt te verbeteren door het introduceren van een  duurzaam loopbaanbeleid op organisatieniveau.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF)  en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF) stelt middelen ter beschikking aan organisaties die zich inzetten voor meer en betere jobs voor meer mensen. Ons project ‘Ontwikkeling Loopbaanbeleid en Instrumenten voor invulling nieuwe organisatiemodel Pallion’ kan rekenen op de  financiële steun met in totaal 52 860,82euro.

In dit project herzien wij onze werking volgens de principes van de innovatieve arbeidsorganisaties. Er worden acties opgezet op het gebied van team- ontwikkeling, ontwikkeling van een visie op coachend leiderschap, vormgeven aan een beleid op vlak van tijd- en plaatsonafhankelijk werken, jobinhoudelijke workshops rond 4 knelpuntprocessen.

 

Terug naar overzicht