Teamoverleg

Palliatieve patiënten en hun omgeving hebben vaak uiteenlopende noden. Er is aandacht voor het verlichten van pijn en ongemak, maar ook voor psycho-emotionele, sociale, spirituele en praktisch ondersteuning. Om aan al deze noden tegemoet te komen, zijn vaak verschillende hulpverleners vereist.

De hulpverleners die samen de zorg voor een patiënt opnemen, vormen een team. Het is belangrijk dat de verschillende zorgverleners zich aanpassen aan de situatie en de zorg op elkaar afstemmen. Daarom is het zinvol om de thuiszorg samen te bespreken in een teamoverleg. Tijdens dit overleg kunnen taakverdelingen, verzorgingstips en afspraken worden vastgelegd. De zorg dient ook van tijd tot tijd te worden geëvalueerd, zodat afspraken kunnen worden herzien, of bijkomende hulp kan worden ingeschakeld. 

Overleg en communicatie zijn bij palliatieve zorg niet weg te denken.

Pallion wil de samenwerking tussen verschillende hulpverleners van de patiënt graag ondersteunen. De deskundigen palliatieve zorg van Pallion kunnen indien gewenst een teamvergadering bijwonen. Zij proberen met hun eigen expertise in palliatieve zorg de hulpverleners, patiënt en zijn omgeving zo goed mogelijk te ondersteunen.

Ook binnen Pallion zijn overleg en communicatie erg belangrijk. Tijdens wekelijkse patiëntenbesprekingen krijgen verpleegkundigen de kans advies te vragen aan elkaar en van de equipeartsen en psychologen. Zo vullen ze elkaar perfect aan.

Laatste update was op: woensdag 21 december 2011