Huisbezoeken

Voor een eerste huisbezoek wordt steeds contact opgenomen met de huisarts of de behandelende arts. De huisarts is een belangrijke partner en blijft de eindverantwoordelijke in deze zorg.

Een huisbezoek kan, indien men dit wenst, georganiseerd worden in aanwezigheid van de huisarts en of thuisverpleegkundige.

Per patiënt wordt een vaste verpleegkundige toegewezen omdat het op deze manier mogelijk is om een vertrouwensrelatie op te bouwen. Het eerste huisbezoek is voornamelijk een kennismaking met elkaar, waarin vooral geluisterd wordt naar het verhaal van patiënt en familie en waarin de bezorgdheden worden afgetast.

De verdere begeleiding vanuit Pallion is geheel vrijblijvend. Naargelang de behoeften en vraag van het gezin worden verdere afspraken gemaakt.

Na het eerste huisbezoek wordt de huisarts en eventueel andere hulpverleners ingelicht over het verloop van het huisbezoek en gemaakte afspraken. Zo blijft de beste zorg gegarandeerd. Ook tijdens de verdere begeleiding worden de hulpverleners op regelmatige basis op de hoogte gebracht.

Laatste update was op: woensdag 21 december 2011