Regelingen & financiële tegemoetkomingen

Om palliatieve patiënten tegemoet te komen in de kosten die ziek zijn met zich meebrengt, zijn er een aantal financiële regelingen voorzien. Sommige tegemoetkomingen zijn afhankelijk van de verblijfplaats van de patiënt. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende financiële tegemoetkomingen waar palliatieve patiënten mogelijk recht op hebben.

  • Palliatief forfait en wegvallen REM geld voor patiënten die thuis verblijven
    >> meer informatie
  • Wegvallen REM geld voor patiënten die in een residentiële setting verblijven (woon- zorgcentrum, voorziening mensen met een handicap, psychiatrische verzorgingstehuizen, voorzieningen beschut wonen,…)
    >> meer informatie
  • Palliatief verlof voor naasten, ongeacht de verblijfplaats van de patiënt
    >> meer informatie

Patiënten kunnen, naast deze tegemoetkomingen die uitsluitend bedoeld zijn voor palliatieve patiënten, mogelijk ook aanspraak maken op een aantal andere uitkeringen of andere vormen van loopbaanonderbreking. Meer informatie over de financiële uitkeringen vindt u op de website van het RIZIV . Meer informatie over vormen van loopbaanonderbreking vindt u op de website van de RVA . We adviseren u ook contact op te nemen met uw ziekenfonds of het OCMW van uw gemeente.

Laatste update was op: vrijdag 02 december 2016